ثبت نام اولیه واحد پذیرنده طرح کارورز صادرات
نام بنگاه صادراتی
* نام و نام خانوادگی مدیر عامل *
کد ملی * تلفن همراه *
تلفن
(با درج کد)
* نمابر
(با درج کد)
*
پست الکترونیک * نشانی اینترنتی
استان * شهرستان *
نشانی پستی شرکت *
رشته تحصیلی مورد نیاز شرکت جهت پذیرش کارورز *
شهر/استان محل بکارگیری کارورز *

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید 
*