طرح "کارورز صادرات"

 طرح "کارورز صادرات" با هدف توسعه کسب و کارهای جدید در ایجاد اشتغال و کارآفرینی و لزوم ظرفیت سازی نیروی انسانی در حوزه صادرات غیر نفتی و بر اساس مشارکت بنگاه های موفق صادراتی بویژه صادرکنندگان دارای نشان افتخار صادرات، صادرکنندگان ممتاز، نمونه ملی، صادرکنندگان برتر استانی و نیز واحدهای صادراتی مستقر در نواحی و شهرک های صنعتی برنامه ریزی گردیده است. آشنایی با فضای کسب و کار در حوزه صادرات کالا - خدمات، کسب مهارت و آموزش های کاربردی، بهره مندی از تجارب صادرکنندگان موفق، فراهم شدن زمینه گسترش کسب وکارهای خلاقیت محور، ایجاد استارت آپ های صادراتی و ارائه فرصت های جدید شغلی ازجمله مهمترین اهداف این طرح محسوب می گردند.

در این طرح بنگاه های صادراتی علاقمند ضمن مشارکت  و پذیرش حداقل سه متقاضی طرح کارورز صادرات از فارغ التحصیلان دانشگاهی در حوزه های مختلف تجارت و صنعت بر اساس روش تعلیمی شاگرد-استادی جهت یک دوره 3 تا 6 ماهه، از امتیاز شاخص های ارزیابی صادرکنندگان نمونه ملی و استانی نیز بهره مند خواهند گردید.